Ο Χρόνης Θεοχάρης στο Aegeandocs 2014 στη Λέσβο

Η Αννέτα Παπαθανασίου στο Aegeandocs 2014 στη Λέσβο

Ο Άγγελος Κοβότσος & η Καλλιόπη Λεγάκη στο Aegeandocs 2014 στη Λέσβο

Ο Άγγελος Κοβότσος στο Aegeandocs 2014 στη Λέσβο

Ο Βασίλης Παναγιωτακόπουλος στο Aegeandocs 2014 στη Λέσβο

Η Μαρία Σιδηροπούλου στο Aegeandocs 2014 στη Λέσβο

Ο Παναγιώτης Ράππας στο Aegeandocs 2014 στη Λέσβο

Ο Σταύρος Ψυλλάκης στο Aegeandocs 2014 στη Λέσβο

O Nίκος Χαραλαμπόπουλος στο Aegeandocs 2014 στη Λέσβο

O Nίκος Mεγγρέλης στο Aegeandocs 2014 στη Λέσβο