Πρωινές Προβολές (11:00 - 13:00)

Πέμπτη 01 Οκτωβρίου

11.00 - 12.15 Σκληρά παιδιά (74’), Christian Lo, Norway

12.20 - 13.35 Siblings Are Forever (75’), Frode Fimland, Norway

 

Παρασκευή 02 Οκτωβρίου

Πρόγραμμα προβολών 2015

ΛΕΣΒΟΣ