ΠΕΜΠΤΗ 29.09 THU

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.09 FRI

ΣΑΒΒΑΤΟ 1.10 SAT

ΚΥΡΙΑΚΗ 2.10 SUN

18.30 - 20.00

A House Made Of Splinters (86’)

Simon Lereng Wilmont

Denmark / Sweden / Ukraine

18.30 - 19.45

The Other Half (72’)

Giorgos Moutafis

Greece

18.30 - 20.00 

To ταξίδι του Άσκαυλου / The Journey of Askavlos (88’)

Yorgos Arvanitis

Greece

18.30 - 19.45

+1 (74’)

Argyris Liapis

Greece

20.00 - 21.30

Το Στοίχηµα / The Bet (90’)

Maria Leonida

Greece

19.45 - 20.00 

Συζήτηση µε τον Σκηνοθέτη

Q & A

20.00 - 20.10 

Συζήτηση µε τον Σκηνοθέτη

Q & A

19.45 - 19.55

Συζήτηση µε τον Σκηνοθέτη

Q & A

21.30 - 21.45 

Συζήτηση µε τον Σκηνοθέτη

Q & A

20.00 - 21.20

Αρκαδία 1900, Η Καµπανία της Ανατολής /

Arcadia 1900, Champagne D’ Orient (79’),

Kostas Spiropoulos

Greece

20.10 - 21.10

Selfish / Εγωιστές (57’)

Stefanie Santini & Geraldine Andre

Switzerland

20.00 - 21.30

The Lost Keys (86’)

Christine Diegler

Greece / Bosnia-Herzegovina / Germany

 

21.20 - 21.30 

Συζήτηση µε τον Σκηνοθέτη

Q & A

21.10 - 21.20 

Συζήτηση µε τον Σκηνοθέτη

Q & A

21.30 - 21.40

Συζήτηση µε τον Σκηνοθέτη

Q & A

 

21.30 - 21.40

Click (9’)

Giannis Christoforou

Greece