ΣΑΒΒΑΤΟ 1.10 SAT

ΚΥΡΙΑΚΗ 2.10 SUN

∆ΕΥΤΕΡΑ 3.10 MON

ΤΡΙΤΗ 4.10 TUE

ΤΕΤΑΡΤΗ 5.10 WED

ΠΕΜΠΤΗ 6.10 THU

20.00 - 20.20

Ηχοτοπία της Ελλάδας / Soundscapes of Greece (21’)

Katerina Tzova

Greece

18.30 - 18.55

∆ωµάτια µε Θέα / 

Rooms With a View (23’)

Nickolas Papadimitriou & Nikoleta Paraschi

Greece

18.30 - 19.55

The Territory (83’)

Alex Pritz

Brazil / Denmark / United States

18.30 - 20.00

Looking for Horses (87’)

Stefan Pavlović

Netherlands / Bosnia & Herzegovina / France

19.00 - 19.55

Selfish / Εγωιστές (57’)

Stefanie Santini & Geraldine Andre

Switzerland

19.00 - 19.10

Click (9’)

Giannis Christoforou

Greece

20.25 - 20.55

Πεντάγραµµα Αντίστασης / Staves of Resistance (26’)

Giannis Tsiachristas & Nicolas Papadimitriou

Greece

18.55 - 19.10 

Συζήτηση µε τον Σκηνοθέτη

Q & A

19.55 - 20.10 

Συζήτηση µε τον Σκηνοθέτη

Q & A (Skype)

20.00 - 20.10 

Συζήτηση µε τον Σκηνοθέτη

Q & A

19.55 - 20.35

The End of Kings (39’)

Remi Brachet

France

19.10 - 19.20

Uprooted (11’)

Olga Prud’ Homme-Farges

France

21.00 - 22.30 

To ταξίδι του Άσκαυλου / The Journey of Askavlos (88’)

Yorgos Arvanitis

Greece

19.15 - 19.45

The Society for the Protection of Unwanted Objects (29’)

Ronald Denning

UK

20.10 - 21.25

Η Προκυµαία / 

The Waterfront (75’)

Αngelos Kovotsos

Greece

20.15 - 21.05

Sacred Craf  -Weaves of Crete/Ιερή Τέχνη Υφάντρες της Κρήτης (50’)

Konstantina Palli

Greece

20.35 - 22.00

These Woods (85’)

Yael Kipper & Ronen Zaretzky

Israel

19.25 - 19.40

Menores (13’)

Juan Trueba

Spain

 

19.50 - 21.20

Τα Ποτάµια της Αθήνας / The Rivers of Athens (88’)

Marie Noelle Mοreigne

Greece

21.25 - 21.40 

Συζήτηση µε τον Σκηνοθέτη

Q & A

21.10 - 21.40

Πίσω στη Ζωή / Back to Life (30’)

Alexia Tsouni

Greece / Bangladesh

22.00- 22.15 

Συζήτηση µε τον Σκηνοθέτη

Q & A

19.45 - 20.05

Α Letter to a Pig (17’)

Tal Kantor

France / Israel

 

 

 

 

 

20.10 - 21.20

Οφειλή / Debt (77’)

Stavros Psyllakis

Greece

 

 

 

 

 

21.20 - 21.30 

Συζήτηση µε τον Σκηνοθέτη

Q & A