ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.09 FRI

ΣΑΒΒΑΤΟ 1.10 SAT

ΚΥΡΙΑΚΗ 2.10 SUN

ΤΕΤΑΡΤΗ 5.10 WED

21.30 - 23.00

To ταξίδι του Άσκαυλου/The Journey of Askavlos (88’), 

Yorgos Arvanitis

Greece

20.40 - 21.55

Μέρες και Νύχτες της ∆ήµητρας Κ. / Days and Nights of Demetra K. (72΄)

Eua Stefani

Greece

 

19.10 - 20.30

Αρκαδία 1900, Η Καµπανία της Ανατολής /

Arcadia 1900, Champagne D’ Orient (79’),

Kostas Spiropoulos

Greece

21.00 - 21.55

Soldier’s Love Forever (54’)

Zeljko Mirkovic

Serbia

23.00 - 23.10

Συζήτηση µε τον Σκηνοθέτη

Q & A

21.55 - 22.15

Συζήτηση µε τον Σκηνοθέτη

Q & A

20.30 - 21.30 

Συζήτηση µε τον Σκηνοθέτη

Q & A