ΣΑΒΒΑΤΟ 1.10 SAT

ΚΥΡΙΑΚΗ 2.10 SUN

∆ΕΥΤΕΡΑ 3.10 MON

ΤΡΙΤΗ 4.10 TUE

ΤΕΤΑΡΤΗ 5.10 WED

ΠΕΜΠΤΗ 6.10 THU

Όνειρα σε Ρόδες/Dreams on Wheels (34’)

Sofia Lioulia

Greece

Της Αθήνας τα Ποτάµια/The Rivers of Athens (83’)

Marie Noelle Moreigne

Greece

Κάλαντα/Carols

(18’)

Jenny Tsiropoulou

Greece

Uprooted (11’)

Olga Prud’Homme - Farges

France

Kelasi (10’)

Fransix Tenda Lomba

Belgium

Πεντάγραµµα Αντίστασης/Staves of Resistance (26’)

Giannis Tsiaxristas

Greece

 

Ρέα/Rea (12’)

Aris Zisimatos

Greece

The End of Kings (39’)

Remi Brachet

France

Leter to a Pig (17’)

Tal Kantor

France / Israel

Ηχοτοπία της Ελλάδας/ Soundscapes of Greece (21’)

Katerina Tzova

Greece

The Society for the Protection of Unwanted Objects (29’)

Roland Denning

United Kingdom

 

Πίσω στη Ζωή/Back to Life (30’)

Alexia Tsouni

Greece / Bangladesh

Women of Saos (18’)

Alkistis Voulgari

Greece

 

Menores (13’)

Juan Trueba

Spain