CHICHI (8 min)- Yota Arvaniti, Reza Goldadi - HNH

 

ALAANTIN (16 min)- Pan.Moriati, St.Koniari, Anna Antonopoulou - HNH

 

GOALS (13 min), Giorgio Spyridis/Anna Antonopoulou, HNH

THE BLACK MAN FROM THE NEXT DOOR (20min), Terina Chiourea, HNH

WITH YOUR OWN WAY (35'), Kostas Fotiadis / Mustafa Altinop, Greece

Sakar (13'), Sokol Elqeni, Greece (HNH)

KOSTAS4AMBA (12'), Ioanna Krania, Greece (HNH)

Apelli's (20'), Ioulia Saradou / Despina Verri / Evening High School of Mytiline with Lyceum Classes

LIGHT IN THE DARK (20 min) – Panajiotis Athinaios, HNH

Cutting Through (20'), Panagiotis Athinaios