Δευτέρα 01/10

17.55 - 18.10 The Fire, a Fowl and an (Un) Forgotten Past (13' ), Jürgen Ellinghaus, France/Germany

18.15 - 18.20 Terraform (5'), Sil Van Der Woerd & Jorik Dozy,UK/Indonesia/ Netherlands/ Singapore

18.25 - 18.45 The Good Fight (16'), Ben Holman, Brazil & UK

19.10 - 19.40 ΑΛΙΜΑ (30'), Λουκάς Κουμπούρης/Νικόλας Παπαδημητρίου, Ελλάδα - Αφιέρωμα

19.50 - 20.05 The Music of the sphere(15'), Cécile Ibarra, Belgium

20.10 - 20.35 Out (21'), Petros Niamonitakis, Greece

20.40 - 21.10 Born into 9/8 (19 ́), Halid Ilhan, Turkey

 

Τρίτη 02/10

18.00 - 19.05 The Babelics (63 ́), Alessandro Quadretti, Italy World Premiere

19.10 - 20.10 Midnight Ramblers (56'), Julian Ballester, France

20.15 - 20.45 Turtle Shells (30'), Tuna Kaptan, Germany Α ́Προβολή στην ΕλλάδαΑφιέρωμα