Οι άγνωστοι Αθηναίοι (76'), Αγγελική Αντωνίου, Ελλάδα

Το ντοκιμαντέρ αποτυπώνει, κατά την διάρκεια των 6 εξαντλητικών ετών λιτότητας (2014-2020), την
καθημερινότητα των αδέσποτων σκύλων που αγωνίζονται στο κέντρο της Αθήνας και των ανθρώπων που
τα φροντίζουν. Ένας κρυμμένος κόσμος αναδύεται από τις διαδρομές των αγνώστων Αθηναίων και
αποκαλύπτει το απροσδόκητο πρόσωπο και την καρδιά της Αθήνας, μιας πόλης εν μέσω αλλαγών.