Ιstanbul Echoes (100 min), Giulia Frati, Κανδάς/Γαλλία/Τουρκία

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Παρασκευή 6/10/2017 στις 18:30 στον κινηματογράφο Αρίων

Οι πλανόδιοι πωλητές της Κωνσταντινούπολης προσαρμόζονται στις γρήγορες αστικές μεταβολές όταν οι γειτονιές τους καταστρέφονται και οι κάτοικοι εκδιώκονται μέσα σε 5 χρόνια.

Καθώς τα παλιά κτίρια και οι παραδόσεις εξαφανίζονται, αναπτύσσεται μια έντονη συνειδητοποίηση στις νεότερες γενιές και μια νέα φωνή αναδύεται μέσα από μια κοινωνικά δραστήρια ομάδα hip hop.