«Πρόσθεση όχι αφαίρεση, πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση: μια άλλη εκπαίδευση για τα παιδιά της μειονότητας στη Θράκη» (75΄). Σκηνοθεσία: Θάνος Αναστόπουλος

Αντικείμενο του φιλμ είναι η πορεία του Προγράμματος για την εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη κατά τη διάρκεια της περιόδου 1997-2007.  Η πορεία αυτή παρουσιάζεται μέσα από διαφορετικές οπτικές: των επιστημονικών υπευθύνων του Προγράμματος, πολλών από τους βασικούς του συνεργάτες, αλλά και των ίδιων των παιδιών ή άλλων μελών της μειονότητας που συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές του δράσεις. Έτσι αναδεικνύονται η λογική και οι στόχοι του Προγράμματος, το πολύπλευρο έργο που πραγματοποιήθηκε μέσα στα δέκα αυτά χρόνια, οι σημαντικές δυσκολίες αλλά και οι μεγάλες αλλαγές στις οποίες συνέβαλε αποφασιστικά η συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση.