Διεθνής εκστρατεία προσέλκυσης επισκεπτών

Το AegeanDocs αρχίζει διεθνή εκστρατεία προσέλκυσης επισκεπτών στα νησιά του Β. Αιγαίου, την περίοδο του Φεστιβάλ 1 - 6 Οκτωβρίου, από την Ευρώπη, την Ρωσία, την Τουρκία και την Μέση Ανατολή.